FANTASIE

Schrijven is je terugtrekken in je fantasie waarbij je gebruik maakt van je eigen referentiekader. Alles wat ik schrijf komt daaruit voort.