WANDELEN IN LIEFDE

In september 1951 ontmoeten dr. Pieter Schiphorst, malaria-arts op Sumatra, en de zestien jaar jongere verpleegkundige Adrie Israel elkaar op de bootreis naar Indonesië. Hun eerste kennismaking leidt tot een nieuwe ontmoeting in Kabandjahe en resulteert in een briefwisseling. Pieters laatste brief van 27 december 1952 sluit hij af met de opmerking: ’Tot in januari’.